FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania:

Co oznacza strona rozliczeniowa? ( 1125 znaków)

Czy tłumaczenie przysięgłe musi być dodatkowo poświadczone przez notariusza? ( Nie, nie musi.)

Czy może być dostarczona tylko kopia do tłumaczenia? ( Tak.)

Dlaczego oryginał dokumentu to jedna strona, a tłumaczony - więcej? ( Za znak uważa się wszystkie znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki interpunkcji, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. ...)

Jak są liczone niepełne strony? (Jako cała strona )

Czy koniecznie sam ( sama) muszę odebrać tłumaczenie? ( nie, przez osobę upoważnioną, posiadającą dokument tożsamości)

Czy muszę płacić zaliczkę i?Jeśli tak, to ile? ( przy pierwszym zleceniu tak, 30% od ogólnej ceny zlecenia)

Czy tłumaczy Pani dokumenty dla osób spoza Zielonej Góry? ( tak)

Czy jest możliwość przesłania dokumentów pocztą tradycyjną bądź kurierem? ( Tak)