Cennik

Wycena tłumaczenia jest nieodpłatna.

Strona tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków. Za znak uważa się wszystkie znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki interpunkcji, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Strona rozpoczęta jest liczona jako kolejna cała. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym bądź przelewem na konto bankowe podane w zakładce „ Kontakt”.

\Realizacja zamówienia jest możliwa do wykonania w dwóch trybach – zwykłym ( do trzech dni) bądź ekspresowym ( 12 godzin od momentu zaakceptowania przez obydwie strony wszystkich niezbędnych warunków wykonania usługi tłumaczeniowej)..

Za sporządzenie tłumaczenia w trybie przyspieszonym do stawki podstawowej trzeba doliczyć 100% płatności. Za dokumenty sporządzone ręcznie doliczyć należy 25% do stawki podstawowej..

Za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia – minus 50 %. Tłumaczenie w godzinach 21 – 7 rano + 50%, dni świąteczne+ 100%..

Pisemne tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski – 50 złotych..

Pisemne tłumaczenie z języka polskiego na język ukraiński – 60 złotych..

Tłumaczenie ustne: godzina 150 złotych, 2 godziny - 250 złotych, trzy godziny – 430 złotych, 4 godziny – 500 złotych, 8 godzin – 800 złotych..

Uwaga: ceny nie dotyczą sądów, prokuratury, policji, organów administracji państwowej..