Inne

Tłumacz nie odpowiada za spóźnienia wynikające z zakłóceń połączeń poczty elektronicznej ani za czas dostarczenia tłumaczenia pocztą czy dojazdu kurjera.

Do terminu realizacji tłumaczenia nie są wliczone dni przyjęcia i oddania, soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek ingerencję Klientów w tekst bez wiedzy i zgody tłumacza.

Tłumaczowi nie wolno dodawać treści i znaczenia, których tekst nie zawiera.

Tłumacz nie jest zobowiązany do tłumaczenia dosłownego, lecz ma obowiązek oddać jak najwierniej sens oryginału.