Про мене

Placeholder Image

Мене звати Зубець Людмила Андрiївна.

Я випускниця англiйської i нiмецької фiлологiї ВДУ в Українi( 1998 рiк). В 2013 роцi закiнчила також унiверситет в Люблiнi за спецiальнiстю присяжний перекладач української мови. В 2014 роцi з найкращою оцiнкою в Польщi здала державнi екзамени в Мiнiстерствi Юстицiї в Варшавi з письмового i усного перекладу. Згiдно з присягою всi перекади мають характер конфiденцiйний.Для постiйних клiєнтiв є передбаченi кориснi умови спiвпрацi.Цiна за переклад iндивiдуальна, залежна вiд кiлькостi сторiнок, термiнологiї, тематикi, термiну виконання.тощо. Замовлення можна надсилати електронною поштою або приносити i вiдбирати особисто. Всi додатковi iнформацiї при переписцi або телефонiчно.